Υπηρεσίες

Εγχειρίδιο Αξιολόγησης Επιχειρησιακών Κινδύνων

By kyclopas on March 15, 2021 0 Comments

Η εκτίμηση κινδύνου είναι η διαδικασία αξιολόγησης των κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, που προκύπτουν από υπαρκτούς κινδύνους (πηγές κινδύνου). Πρόκειται για μια συστηματική εξέταση όλων των πτυχών που είναι αναγκαίες για να διαφυλάσσεται η ασφάλεια της πτητικής λειτουργίας, η οποία μελετά: τι θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμό ή βλάβη κατά πόσον θα … Continue Reading

Νομοθεσία

Γενική Νομοθεσία

By kyclopas on March 15, 2021 0 Comments

– Εφαρμογή Ευρωπαικού κανονισμού 2019/945 για ΣμηΕΑ και φορείς εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ τρίτων χωρών – Εκτελεστικός Ευρωπαικός κανονισμός 2019/947 για τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών – Εκτελεστικός Ευρωπαικός κανονισμός 2020/639 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού 2019/947 όσον αφορά τυποποιημένα σενάρια για πτητικές λειτουργίες που εκτελούνται εντός ή … Continue Reading

Σεμινάρια

SSP drone apps

By kyclopas on March 15, 2021 0 Comments

Tο σεμινάριο SSP (Security Surveillance Protection) πραγματεύεται την προστασία κρίσιμων υποδομών και την επιτήρηση εγκαταστάσεων με την χρήση drone με σκοπό την επικουρική βοήθεια στην πρόληψη της εγκληματικότητας και την ενίσχυση της ασφάλειας. Ποιούς αφορά το σεμινάριο; Αυτό το σεμινάριο απευθύνεται σε μεμονωμένα άτομα ή φορείς (δημόσιες αρχές, ιδιωτικοί οργανισμοί) που καλούνται να υιοθετήσουν μια … Continue Reading

Σεμινάρια

Drone SAR

By kyclopas on March 15, 2021 0 Comments

Στο σεμινάριο έρευνας και διάσωσης (Search and Rescue) διδάσκεται η αναγκαιότητα χρησιμοποίησης των drone και των δυνατοτήτων τους ως επιχειρησιακών εργαλείων, παρέχοντας πολύτιμη συνδρομή στις επίγειες δυνάμεις κατά τη διάρκεια αποστολών ευρείας κλίμακας για την αναζήτηση αγνοουμένων και αντιμετώπισης φυσικών φαινομένων . Ποιούς αφορά το σεμινάριο; Αυτό το σεμινάριο απευθύνεται σε μεμονωμένα άτομα, εθελοντές ή … Continue Reading

Σεμινάρια

Drone Photo

By kyclopas on March 15, 2021 0 Comments

Στο σεμινάριο εναέριας φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης διδάσκεται ο ταυτόχρονος χειρισμός drone και κάμερας για τη λήψη επαγγελματικών εικόνων στα πρότυπα κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών. Ποιούς αφορά το σεμινάριο; Το σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα που κατέχουν μικρή εμπειρία πτήσης με drone και θέλουν να αναβαθμίσουν τις ικανότητές και τις δεξιότητές τους ώστε να λαμβάνουν και να … Continue Reading

Σεμινάρια

Dronie

By kyclopas on March 15, 2021 0 Comments

Τα σεμινάρια dronie, εστιάζουν στη παρουσίαση και τη διδασκαλία της βασικής θεωρίας των ΣμηΕΑ,  δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στην πρακτική εκπαίδευση με τα drone της ακαδημίας μας, προκειμένου ο εκπαιδευόμενος να νιώσει έτοιμος στα πρώτα βήματα των πτήσεων του με υπευθυνότητα και ασφάλεια. Ποιούς αφορά το σεμινάριο; Tο σεμινάριο έχει προσαρμοστεί στις απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων, που … Continue Reading

Πιστοποιητικά

Εκπαιδευτής χειριστών ΣμηΕA

By kyclopas on March 15, 2021 0 Comments

Ο υποψήφιος εκπαιδευτής χειριστών ΣμηΕΑ πρέπει να έχει πτητική πείρα τουλάχιστον ογδόντα (80) ωρών πτήσης ως χειριστής ΣμηΕΑ της ανάλογης κατηγορίας. Η ειδικότητα εκπαιδευτή χειριστών ΣμηΕΑ ισχύει για τρία (3) έτη. Ποιούς αφορά η ειδικότητα του εκπαιδευτή χειριστών ΣμηΕΑ; Οποιονδήποτε χειριστή ΣμηΕΑ θέλει να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά στον τομέα της εκπαίδευσης των ΣμηΕΑ. Τι διδάσκεται; Ο … Continue Reading

Πιστοποιητικά

Ειδική κατηγορία πτητικών λειτουργιών

By kyclopas on March 15, 2021 0 Comments

Οι πτητικές λειτουργίες που εμπίπτουν στην «ειδική» κατηγορία καλύπτουν άλλους τύπους πτητικών λειτουργιών που παρουσιάζουν υψηλότερο κίνδυνο και για τους οποίους θα πρέπει να εκπονείται ενδελεχής αξιολόγηση κινδύνων, ώστε να προσδιορίζονται οι απαιτήσεις που είναι αναγκαίες και να διαφυλάσσεται η ασφάλεια της πτητικής λειτουργίας.                                             Στην περίπτωση πτητικών λειτουργιών χαμηλού κινδύνου που διεξάγονται στην «ειδική» κατηγορία … Continue Reading

Πιστοποιητικά

Ανοιχτή κατηγορία πτητικών λειτουργιών

By kyclopas on March 11, 2021 0 Comments

Η κατηγορία «ανοικτών» πτητικών λειτουργιών ΣμηΕΑ διακρίνεται σε τρεις υποκατηγορίες A1, A2 και A3, με βάση τους επιχειρησιακούς περιορισμούς, τις απαιτήσεις για τον χειριστή εξ αποστάσεως και τις τεχνικές απαιτήσεις για τα ΣμηΕΑ. Στην «ανοιχτή» κατηγορία ο εκπαιδευόμενος θα λάβει πιστοποιητικό επάρκειας σε μια ή περισσότερες από τις τρεις κατηγορίες πτητικής λειτουργίας που θα επιλέξει. … Continue Reading