Πιστοποιητικά

Εκπαιδευτής χειριστών ΣμηΕA

By kyclopas on March 15, 2021 0 Comments

Ο υποψήφιος εκπαιδευτής χειριστών ΣμηΕΑ πρέπει να έχει πτητική πείρα τουλάχιστον ογδόντα (80) ωρών πτήσης ως χειριστής ΣμηΕΑ της ανάλογης κατηγορίας. Η ειδικότητα εκπαιδευτή χειριστών ΣμηΕΑ ισχύει για τρία (3) έτη. Ποιούς αφορά η ειδικότητα του εκπαιδευτή χειριστών ΣμηΕΑ; Οποιονδήποτε χειριστή ΣμηΕΑ θέλει να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά στον τομέα της εκπαίδευσης των ΣμηΕΑ. Τι διδάσκεται; Ο … Continue Reading

Πιστοποιητικά

Ειδική κατηγορία πτητικών λειτουργιών

By kyclopas on March 15, 2021 0 Comments

Οι πτητικές λειτουργίες που εμπίπτουν στην «ειδική» κατηγορία καλύπτουν άλλους τύπους πτητικών λειτουργιών που παρουσιάζουν υψηλότερο κίνδυνο και για τους οποίους θα πρέπει να εκπονείται ενδελεχής αξιολόγηση κινδύνων, ώστε να προσδιορίζονται οι απαιτήσεις που είναι αναγκαίες και να διαφυλάσσεται η ασφάλεια της πτητικής λειτουργίας.                                             Στην περίπτωση πτητικών λειτουργιών χαμηλού κινδύνου που διεξάγονται στην «ειδική» κατηγορία … Continue Reading

Πιστοποιητικά

Ανοιχτή κατηγορία πτητικών λειτουργιών

By kyclopas on March 11, 2021 0 Comments

Η κατηγορία «ανοικτών» πτητικών λειτουργιών ΣμηΕΑ διακρίνεται σε τρεις υποκατηγορίες A1, A2 και A3, με βάση τους επιχειρησιακούς περιορισμούς, τις απαιτήσεις για τον χειριστή εξ αποστάσεως και τις τεχνικές απαιτήσεις για τα ΣμηΕΑ. Στην «ανοιχτή» κατηγορία ο εκπαιδευόμενος θα λάβει πιστοποιητικό επάρκειας σε μια ή περισσότερες από τις τρεις κατηγορίες πτητικής λειτουργίας που θα επιλέξει. … Continue Reading