Νομοθεσία

Γενική Νομοθεσία

By kyclopas on March 15, 2021 0 Comments

– Εφαρμογή Ευρωπαικού κανονισμού 2019/945 για ΣμηΕΑ και φορείς εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ τρίτων χωρών – Εκτελεστικός Ευρωπαικός κανονισμός 2019/947 για τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών – Εκτελεστικός Ευρωπαικός κανονισμός 2020/639 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού 2019/947 όσον αφορά τυποποιημένα σενάρια για πτητικές λειτουργίες που εκτελούνται εντός ή … Continue Reading