Υπηρεσίες

Εγχειρίδιο Αξιολόγησης Επιχειρησιακών Κινδύνων

By kyclopas on March 15, 2021 0 Comments

Η εκτίμηση κινδύνου είναι η διαδικασία αξιολόγησης των κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, που προκύπτουν από υπαρκτούς κινδύνους (πηγές κινδύνου). Πρόκειται για μια συστηματική εξέταση όλων των πτυχών που είναι αναγκαίες για να διαφυλάσσεται η ασφάλεια της πτητικής λειτουργίας, η οποία μελετά: τι θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμό ή βλάβη κατά πόσον θα … Continue Reading