Πιστοποιητικά

Ανοιχτή κατηγορία πτητικών λειτουργιών

By kyclopas on March 11, 2021 0 Comments

Η κατηγορία «ανοικτών» πτητικών λειτουργιών ΣμηΕΑ διακρίνεται σε τρεις υποκατηγορίες A1, A2 και A3, με βάση τους επιχειρησιακούς περιορισμούς, τις απαιτήσεις για τον χειριστή εξ αποστάσεως και τις τεχνικές απαιτήσεις για τα ΣμηΕΑ. Στην «ανοιχτή» κατηγορία ο εκπαιδευόμενος θα λάβει πιστοποιητικό επάρκειας σε μια ή περισσότερες από τις τρεις κατηγορίες πτητικής λειτουργίας που θα επιλέξει.

Ποιούς αφορά η ανοικτή κατηγορία;

Η εκπαίδευση αφορά οποιονδήποτε κατέχει ή επιθυμεί να αγοράσει drone με μέγιστη μάζα απογείωσης (MTOW) μεγαλύτερη ή ίση των 250γρ ή drone με αισθητήρα δυνατότητας συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τι παρέχεται κατά την εκπαίδευση;

Α) Διδάσκεται το σύνολο της θεωρίας των ΣμηΕΑ σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό. Η  αρχική παρακολούθηση πραγματοποιείται είτε μέσω δομημένου οπτικοακουστικού υλικού της θεωρίας, είτε μέσω online εκπαίδευσης στην πλατφόρμα LMS του εκπαιδευτικού κέντρου.

Η θεωρητική εκπαίδευση στην υποκατηγορία Α1/Α3 περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • Ασφάλεια Πτήσεων
 • Περιορισμοί Εναέριου Χώρου
 • Νομοθεσία για την Αεροπορία
 • Περιορισμοί Ανθρώπινων Επιδόσεων
 • Επιχειρησιακές Διαδικασίες
 • Γενικές Γνώσεις περί ΣμηΕΑ
 • Προστασία Ιδιωτικής Ζωής και Δεδομένων
 • Ασφάλιση
 • Προστασία από Έκνομες Ενέργειες

Η θεωρητική εκπαίδευση στην υποκατηγορία Α2 περιλαμβάνει επιπλέον τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • Καιρικές Συνθήκες
 • Επιδόσεις ΜΣΑ
 • Μέθοδοι τεχνικού και επιχειρησιακού μετριασμού των κινδύνων στο έδαφος

Β) Στην υποκατηγορία Α2 παρέχεται προαρετική δωρεάν πρακτική εκπαίδευση με τα drone της ακαδημίας προκειμένου ο εκπαιδευόμενος να ξεκινήσει τη πραγματοποίηση των πτήσεων του με υπευθυνότητα και ασφάλεια.

Κατά την πραγματοποίηση της πρακτικής εκπαίδευσης με drone θα διδαχθούν:

– Παραμετροποίηση λογισμικού

– Βασικός χειρισμός drone

– Πλοήγηση

– Αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων

– Λειτουργία Failsafe και RTH

Γ) Παρέχεται η δωρεάν online εξέταση στις υποκατηγορίες Α1/Α3, Α2 μέσω πλατφόρμας LMS

Πόσο διαρκεί η εκπαίδευση και πού διεξάγεται;

Η θεωρητική εκπαίδευση είναι διάρκειας πέντε (5+) ωρών στην υποκατηγορία Α1/Α3 και επτά (7+) ωρών στην υποκατηγορία Α2.

Στην υποκατηγορία Α2 πραγματοποιούνται δυο (2) πτήσεις με drone και εκπαιδευτή της σχολής σε ασφαλή υπαίθριο χώρο.

Comments are closed.